Puren FAL PUR/PIR Dämmplatten ALU stumpf

Machacek - Puren FAL PUR/PIR Dämmplatten ALU stumpf

Puren FAL PUR/PIR Dämmplatten ALU stumpf

aus dem Hochleistungsdämmstoff PU-Hartschaum (Polyurethan), DIN EN 13165, Wärmeleitfähigkeitstufe 023/024, Anwendungstyp PUR 024 DEO dh/ PUR 024 DEO ds.
Artikelnr. Produktvarianten VPE Downloads